Sv. Barbora

Nejrozšířenějším zvykem na svátek svaté Barborky je řezání třešňových větviček. Ty se dávají do vázy a pokud  na Štědrý den rozkvetou, předpovídají svobodným dívkám brzkou svatbu, ostatním členům rodiny dobré zdraví.
Někde si dívky utrhly větviček víc, pojmenovaly je mužskými jmény a věřily, že si vezmou toho chlapce, jehož větvička vykvetla první.
Na Šumavě pak lidé věřili, že větvičky mají čarovnou moc.

Brali si je s sebou na půlnoční mši a jejich pomocí rozpoznali čarodějnice.
Jak vznikla tato tradice a básničku Barborek najdeš v příloze e-mailu.