Svatý Ondřej

🎄 Svatý Ondřej je v lidové tradici považován za patrona rybářů a nevěst.
Ondřej byl rybář z galilejské Betsaidy na břehu Genezaretského jezera.

Byl učedníkem Jana Křtitele a prvním učedníkem Ježíše. Ondřej je nejčastěji zmiňován v souvislosti se zázračným nasycením pěti tisíc lidí, kdy Ježíše upozornil na chlapce nesoucího ryby a bochníky.

Ondřej zemřel mučednickou smrtí uvázán ke kříži ve tvaru písmene X.
Den sv. Ondřeje je podle lidových tradic vhodný k předpovídání budoucnosti v lásce, manželství, úrodě i smrti.
Nejznámější je jistě tradice s botou, kdy se dívka postaví zády ke dveřím a hodí dozadu střevícem.

Pokud je špička boty obrácená ke dveřím, znamená to, že se do roka vdá a odejde z domu, pokud ne, ještě rok zůstane u rodičů.
V předvečer zkoušívala děvčata, která se dříve vdá tak, že každá vzala kousek chleba, položila ho na lopatu a čí kousek vzal pes jako první, tu čekala veselka nejdříve.
O půlnoci před Ondřejem děvčata vstávala a chodila klepat na kurník. Odříkávala při tom: „Kohoutku, kohoutku, zakokrhej. Muže-li dostanu, vědět mi dej. Slepičky vy nechte kokotání, nekazte mi, nekazte vdávání.“ Ozval-li se kohout, mělo děvče naději, že se toho roku vdá.

Ozvala-li se dříve slepice, znamenalo to, že má děvče přijít zase za rok.